MUDr. Jana ZRŮBKOVÁ - ordinace soukromého praktického lékaře pro děti a dorost

Vítáme Vás na stránkách nestátního zdravotnického zařízení praktického lékaře pro děti a dorost v Soběslavi.

 

Zdraví člověka, obzvláště dítěte či mladého jedince, je vždy na prvním místě. Uvědomujeme si ale také, že každá návštěva ordinace by vedle kvalitní zdravotní péče měla být spojena (v rámci možností) i s určitým komfortem klienta. Ač je naše ordinace  dislokována v areálu MŠ v Soběslavi a její prostory jsou limitovány stavebně koncepčním řešením objektu, naleznete zde prostředí, které je vstřícné vůči všem malým pacientům a minimalizuje tak negativní vzpomínku na prožitek z jejich prvního ošetření (viz fotogalerie).  

 

Naše pracoviště užívá k diagnostice a ke zkvalitnění léčebně-preventivní péče moderní a certifikované diagnostické technologie, určené pro zdravotnická zařízení.  Hlavní důraz je však stále kladen na odbornost a zkušenost ošetřujícího lékaře.  Zdravotní výkony jsou zajišťovány výhradně atestovanými lékaři se specializovanou působností ve smyslu zákona.  Ve spolupráci s rodiči se snažíme trvale upřednostňovat takové léčebné postupy, které jsou maximálně šetrné k dětskému organizmu a nevystavují pacienta zbytečné farmako expozici (zátěži léčiv).  

 

Zdraví vašich dětí je náš trvalý cíl.

 

Provozovatel NZZ PLDD - vedoucí lékař MUDr. Jana Zrůbková
 
Zdravotnický personál - zdravotní sestra Hana Chocová
                                     - zdravotní sestra Michaela Škodová

 

                           

 

 

Aktuality

NÁZORY A NÁMĚTY

12.05.2012 21:26
Naše nestátní zdravotnické zařízení si uvědomuje, že vždy je co zlepšovat. Rádi bychom svým klientům a zejména pak pacientům poskytli určitý komfort, se kterým by mohli absolvovat potřebné návštěvy u svého lékaře.  Jsme proto připraveni analyzovat veškeré vaše požadavky. Na jejich základě se vynasnažíme  provoz našeho zařízení upravit tak, aby maximálně vyhovoval vašim představám.  Bez širší komunikace s vámi  ale nebude možné objektivně detekovat skutečné potřeby většinového spektra. Prosíme tedy vás všechny, kteří máte chuť spolu s námi budovat kvalitní a příjemné prostředí, rozdělte se o své zkušenosti a napište nám. Prvním tématem může být např. rozložení ordinační doby, systém informování rodičů ze vzdálenějších míst apod. Za vaše názory předem děkujeme.