Nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Jany Zrůbkové v Soběslavi poskytuje vedle léčebně-preventivní činnosti i další výkony a úkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, a proto podléhají zpoplatnění.

 

Seznam a ceny výkonů naleznete zde:

POTVRZENÍ pro vydání

řidičský průkaz ..…..............…....……….  400,- Kč

zbrojní průkaz .........................................  400,- Kč

potravinářský průkaz .............................  300,- Kč

svářečský průkaz ...................................  300,- Kč

 

POTVRZENÍ pro

přihláška ke studiu  ….……..…........……  300,- Kč

nástup do zaměstnání ..…................…...  500,- Kč

letní tábory, hory ...............………........…  200,- Kč

sportovní účely ...............…………..........  200,- Kč

nástup do mateřské školy  ……..….........  250,- Kč

o očkování (pro MŠ) ................................. 100,- Kč

 jiná, na žádost pacienta ……...........……. 200,- Kč

 

APLIKACE nepovinné očkovací látky …. 200,- Kč

VYPLNĚNÍ úrazové pojistky, bolestné … 300,- Kč

VÝPIS ze zdrav. dokumentace ....……….. 300,- Kč (zpracování 30 dnů)

VÝPIS ze zdrav. dokumentace ................. 500,- Kč (zpracobání do 24 hod.)

ZPRACOVÁNÍ návrhu na lázně  ..............  200,- Kč

 

KOPÍROVÁNÍ písemností - 1 strana .......   10,- Kč