Nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Jany Zrůbkové v Soběslavi poskytuje vedle léčebně-preventivní činnosti i další výkony a úkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, a proto podléhají zpoplatnění.

 

Seznam a ceny výkonů naleznete zde:

POTVRZENÍ PRŮKAZŮ …………………………..............…....……….  300,- Kč

(řidičský, potravinářský, zbrojní, svářečský)

POTVRZENÍ - PŘIHLÁŠKY KE STUDIU  ….……............…........……  300,- Kč

POTVRZENÍ - NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ ….....……................…...  300,- Kč

POTVRZENÍ - LETNÍ TÁBORY, HORY ……….............………........…  200,- Kč

POTVRZENÍ - SPORTOVNÍ ÚČELY ……..….............…………..........  200,- Kč

POTVRZENÍ - NÁSTUP DO MŠ  ……….…...........…………..….........  200,- Kč

POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ PRO MŠ ………………………………......  50,- Kč

POTVRZENÍ - jiná, na žádost pacienta ……...........…………............ 100,- Kč

ODBĚR KRVE PRO URČENÍ KREVNÍ SKUPINY ………………....… 200,- Kč

(na přání pacienta)

APLIKACE NÁUŠNIC  ……………………………………...........……... 300,- Kč

APLIKACE nepovinné očkovací látky ………..........………….......... 100,- Kč

VYPLNĚNÍ úrazové pojistky, bolestné ………..........…………......... 200,- Kč

VÝPIS DOKUMENTACE  ……………….……………………………….. 200,- Kč

 

KOPÍROVÁNÍ písemností  jednostranné  ………………  4,- Kč/strana A4

KOPÍROVÁNÍ písemností  oboustranné  …………   … 7,50 Kč/strana A4