Důležitá sdělení, informace, kontakty

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ :
 

!!! NOVINKA!!!      !!! NOVINKA!!!      !!! NOVINKA!!!

V souvislosti s novým školním rokem i podzimními měsíci dojde k nárůstu respiračních onemocnění a k větší zátěži zdravotnického zařízení. Tato skutečnost se vždy projeví na prodloužení čekacích dob. Naší snahou je tento jev maximálně eliminovat a proto jsme se rozhodli rozšířit "provozní dobu" našeho zařízení o další dvě hodiny, ve kterých bude přítomna vždy zdravotní sestra, a ve kterých bude možné vyřídit některé vaše administrativní požadavky či provést jednoduché zdravotnické úkony, které jsou v její kompetenci. Jedná se o dny:

Středa 13,00 - 14,00;    Čtvrtek 12,00 - 13,00.  Současné připravujeme i rozšíření ordinační doby, o kterém vás budete včas informováni. 

 
INFORMACE (běžná sdělení informativního charakteru):
 
Abychom našim pacientům co nejvíce zkrátili dobu, kterou musí strávit v čekárně či ordinaci, budou se o ně i  v roce 2023 starat  dvě zdravotní sestry, stejně jak tomu bylo  na konci roku předešlého. V průběhu vánočních svátků jsme také pracovali na zlepšení prostředí ordinace - vyšetřovny, která prošla částečnou rekonstrukcí.  
 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  - tísňová linka    155

LSPP TÁBOR – dětské odd.                                    381 606 613

LSPP Č. BUDĚJOVICE                                           387 876 307

TOXIKOLOGIE – informační středisko                    224 919 293

OTRAVY – vysoce jedovatými živočichy                 224 963 353

OTRAVY houbami – mykologická poradna             257 530 842

POPÁLENINOVÉ CENTRUM Praha Vinohrady     267 163 365

DROGOVÁ PROBLEMATIKA

DOMÁCÍ NÁSILÍ  - linka bezpečí                           251 511 311

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – pomoc dětem                 116 006

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY - WEB STRÁNKY

https://www.vakcinace.eu

https://www.sukl.cz

https://www.babyonline.cz

https://www.kojeni.cz

https://www.detsvibezurazu.cz

https://www.alergie.cz

https://www.pylovasluzba.cz

https://www.domacinasili.cz

https://www.bkb.cz