Důležitá sdělení, informace, kontakty

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ :
 
V rámci zkvalitňování péče o naše pacienty rozšiřujeme od 1.1.2023 ordinační dobu (viz ordinační hodiny). V sekci "Ordinační hodiny" také od 1. ledna 2023 naleznete veškeré informace o změnách ordinační doby, včetně krátkodobých, jako jsou např. dovolená, nemoc či jiný důvod nepřítomnosti lékaře, případně technické důvody dočasného uzavření ordinace. 
 
 
INFORMACE (běžná sdělení informativního charakteru):
 
Abychom našim pacientům co nejvíce zkrátili dobu, kterou musí strávit v čekárně či ordinaci, budou se o ně i  v roce 2023 starat  dvě zdravotní sestry, stejně jak tomu bylo  na konci roku předešlého. V průběhu vánočních svátků jsme také pracovali na zlepšení prostředí ordinace - vyšetřovny, která prošla částečnou rekonstrukcí.  
 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  - tísňová linka    155

LSPP TÁBOR – dětské odd.                                    381 606 613

LSPP Č. BUDĚJOVICE                                           387 876 307

TOXIKOLOGIE – informační středisko                    224 919 293

OTRAVY – vysoce jedovatými živočichy                 224 963 353

OTRAVY houbami – mykologická poradna             257 530 842

POPÁLENINOVÉ CENTRUM Praha Vinohrady     267 163 365

DROGOVÁ PROBLEMATIKA

DOMÁCÍ NÁSILÍ  - linka bezpečí                           251 511 311

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – pomoc dětem                 116 006

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY - WEB STRÁNKY

https://www.vakcinace.eu

https://www.sukl.cz

https://www.babyonline.cz

https://www.kojeni.cz

https://www.detsvibezurazu.cz

https://www.alergie.cz

https://www.pylovasluzba.cz

https://www.domacinasili.cz

https://www.bkb.cz